*) ..:: Türkçe Forumlar ::.. (*

here you can make posts that do not belong in other forums
User avatar
L0up
Posts: 108
Location: TR

Post by L0up »

Revival wrote:bwhaha :lol:

Konusun tabi agziniz var :}


dimi dimi dimi dimi dimi :)
Si Tout Le Monde Est D'accord Avec Mes Pensés J'ai Peur Qu'elles Soient Fausses!!!Contact: info@users.easynews.com & help@users.easynews.com

Image

User avatar
einone
Posts: 23
Location: Turkey

Post by einone »

Ben Fikrimi Söyledim sadece L0up.Siz birbirinizi ezdikçe,kýrdýkça,birbirinizi anlamadan hareket ettiðiniz sürece bugünleri de aricaksiniz :o Sözüm Revival a qeLince onun öyle biþey yapýcaðýný tahmin etmiyorum gaLiba adamý çekemiyorsunuz :D

seLametLe
eiNONe ( The Undernet Underworld )

User avatar
L0up
Posts: 108
Location: TR

Post by L0up »

einone wrote:Ben Fikrimi Söyledim sadece L0up.Siz birbirinizi ezdikçe,kýrdýkça,birbirinizi anlamadan hareket ettiðiniz sürece bugünleri de aricaksiniz :o Sözüm Revival a qeLince onun öyle biþey yapýcaðýný tahmin etmiyorum gaLiba adamý çekemiyorsunuz :D

seLametLebiraz daha ne için yazdýðýný okuyup yaz lütfen.``siz``(cogul) diye hitap etme bana.ben tekim :) neyse sen yazýlarý iyi okumadýn ve birisinin yanýnda sandýn sanýrým beni...
Si Tout Le Monde Est D'accord Avec Mes Pensés J'ai Peur Qu'elles Soient Fausses!!!Contact: info@users.easynews.com & help@users.easynews.com

Image

User avatar
einone
Posts: 23
Location: Turkey

Post by einone »

L0up wrote:
einone wrote:Ben Fikrimi Söyledim sadece L0up.Siz birbirinizi ezdikçe,kýrdýkça,birbirinizi anlamadan hareket ettiðiniz sürece bugünleri de aricaksiniz :o Sözüm Revival a qeLince onun öyle biþey yapýcaðýný tahmin etmiyorum gaLiba adamý çekemiyorsunuz :D

seLametLebiraz daha ne için yazdýðýný okuyup yaz lütfen.``siz``(cogul) diye hitap etme bana.ben tekim :) neyse sen yazýlarý iyi okumadýn ve birisinin yanýnda sandýn sanýrým beni...


Ben sana demedimki kardesim yaran war gaLiba yoksa bos yere gocunmazsin :roll:
eiNONe ( The Undernet Underworld )

User avatar
L0up
Posts: 108
Location: TR

Post by L0up »

einone wrote:
L0up wrote:
einone wrote:Ben Fikrimi Söyledim sadece L0up.Siz birbirinizi ezdikçe,kýrdýkça,birbirinizi anlamadan hareket ettiðiniz sürece bugünleri de aricaksiniz :o Sözüm Revival a qeLince onun öyle biþey yapýcaðýný tahmin etmiyorum gaLiba adamý çekemiyorsunuz :D

seLametLebiraz daha ne için yazdýðýný okuyup yaz lütfen.``siz``(cogul) diye hitap etme bana.ben tekim :) neyse sen yazýlarý iyi okumadýn ve birisinin yanýnda sandýn sanýrým beni...


Ben sana demedimki kardesim yaran war gaLiba yoksa bos yere gocunmazsin :roll:son mesajlarini kontrol edersen kardesim ben forumda diyalog halindeyim.neysee...8)
Si Tout Le Monde Est D'accord Avec Mes Pensés J'ai Peur Qu'elles Soient Fausses!!!Contact: info@users.easynews.com & help@users.easynews.com

Image

SertoO
Posts: 8

Post by SertoO »

Image
- Sertac aka Raplekan -

~ UnderNet.TR Kanal/Proje yöneticisi & Destek Kanalý Yardýmcý Yöneticisi ~

User avatar
Sw1ft
Posts: 72
Location: Cyberspace

Post by Sw1ft »

Aðzý olan konuþuyor yaklaþýmý ile ilgili atladýðýnýz bir konu var; bu ortamda parmaklarý olan konuþuyor *veg*

:classic:
Sw1ft

SertoO
Posts: 8

Post by SertoO »

Tamam Sw1ft koptuk hep, hep roflmaktayýz :P
- Sertac aka Raplekan -

~ UnderNet.TR Kanal/Proje yöneticisi & Destek Kanalý Yardýmcý Yöneticisi ~

User avatar
L0up
Posts: 108
Location: TR

Post by L0up »

:)


Asrýn Aþk Þiiri

Yaþanýlanlarý Kontrol-S ile kaydedip,
Kontrol-Z ile geri yaþýyorum
Ben sevdamý download edip masaüstüne alýyorum.
En çokta ekraný kapladýðýn o aný özlüyorum

Italik yürüyüþlüm, Bold bakýþlý sevdiðim...
Öyle bir halt yedim ki, sakýn affetme beni

Simge durumuna küçült, saatlerce beklet beni
Tüm sistemlerimi çökert, Ziple sýkýþtýr ve parçala
Alt F4 ile kapat, Shift ile deðiþtir beni
Kedinin mousela oynadýðý gibi oyna,
Manzaralý mouse pedinde gezdir beni
Yeni bir pencere açalým ve unutalým her þey
i Geri dönüþüm kutusuna gönderelim maziyi
Kýsa yol oluþtur fazla bekletme bu seveni
En çok Flash Animasyonlu halini özlüyorum
PC görünüþlü, Mac duruþlu sevdiðim
Kalpten kalbe baðlantým baðlantýsý yapýlýr

Kapanýr kapýlar, aða oturum açýlýr
Sevdamýz monitöre saniyelerle yazýlýr
Disconnect olursam beni yine arar mýsýn?
Masaüstünde bulamazsan belgelerime bakar mýsýn?
Yokluðunda eriþim paketi teselli olmasa da

Deðiþiklikleri kaydedip, yeniden baðlanýr mýsýn?
Si Tout Le Monde Est D'accord Avec Mes Pensés J'ai Peur Qu'elles Soient Fausses!!!Contact: info@users.easynews.com & help@users.easynews.com

Image

User avatar
L0up
Posts: 108
Location: TR

Post by L0up »

Tanrý'ya Mektuplar
Avrupa ve Amerika’da 2-9 yaþ çocuklara Tanrý’ya iliþkin düþüncelerini sormuþlar. Dinsel eðitimin bir parçasý olarak çocuklara Tanrý’ya bir mektup yazýn ve duygularýnýzý isteklerinizi anlatýn demiþler. Cevaplarý az çok tahmin etmiþsinizdir ama biz yine de yayýnlayalým.

1) Sevgili Tanrý, þu andaki eksiklerimi yazýyorum: Yeni bir bisiklet, bir kimya seti, köpek, film makinesi, beyzbol eldiveni. Hepsini gönderemezsen birazý da olur. Seni seven Eric --5 yaþýnda- Not: Noel Baba’nýn olmadýðýný biliyorum.

2) Caným caným Tanrý, Astronotlarý öyle yukari firlatip firfir döndürmelerinden ödüm kopuyor. N’olur onlarýn bizim evin çatýsýna düþmelerine izin verme. Dostun Norman --4.5 yaþýnda-

3) Sevgili Tanrý, Lütfen bana bir midilli gönder. Senden þimdiye kadar hiçbir þey istemedim. Bruce --4 yaþýnda-

4) Sevgili Tanrý, Babam çok aksi. Onu bu huyundan vazgeçirmeni istiyorum. Ama lütfen canýný yakma. Sevgilerle. Martin --5 yaþýnda-

5) Sevgili Tanrý, Bulutlardan biri yüzünü öyle korkunç yaptý ki ödüm koptu. N’olur söyle ona bi’ daha öyle yapmasýn. Ellen --3 yaþynda-

6) Tanrý’cým, Üst kattakiler durmadan baðýra çaðýra kavga ediyorlar. Bence yalnýzca çok iyi arkadaþlarýn evlenmesine izin vermelisin. Nan --5 yaþýnda-

7) Sevgili Tanrý, Bizi hiç merak etme çünkü bizimkiler çok dindar. Teddy --9 yaþýnda-

8) Sevgili Tanrý, Bende senin dýþýnda bütün liderlerin resmi var. Norman --6 yaþýnda-

9) Sevgili Tanrý, Kitabýný okudum ve beðendim. Bütün o fikirler nereden geldi aklýna? John --8 yaþýnda-

10) Sevgili Tanrý, Zürafalarýn görünümünü isteyerek mi böyle yaptýn, yoksa yanlýþlýkla mý oldu? Norman --4 yaþýnda-

11) Sevgili Tanrým, Tamam incil’de öbür yanaðýný çevir dedin biliyorum; ama kardeþim gözüme vurunca ne yapacaðým? Sevgiler, Teresa --5 yaþýnda


:lol: :wink: 8) :) :D :glasses:
Si Tout Le Monde Est D'accord Avec Mes Pensés J'ai Peur Qu'elles Soient Fausses!!!Contact: info@users.easynews.com & help@users.easynews.com

Image

User avatar
L0up
Posts: 108
Location: TR

Post by L0up »

nerde hareket orda bereket! :D arkadaslar sustunuz yaw??? biraz canlandiralim su formuuuu :wink: 8)
Si Tout Le Monde Est D'accord Avec Mes Pensés J'ai Peur Qu'elles Soient Fausses!!!Contact: info@users.easynews.com & help@users.easynews.com

Image

User avatar
Sw1ft
Posts: 72
Location: Cyberspace

Post by Sw1ft »

Undernet derin bir yas içinde son günlerde, eski #help yardımcı yöneticisi ve bu sunucuya emek vermiş en büyük gönüllülerden birini kaybettik, jail (Allah rahmet eğlesin) 23/06/07 tarihinde 11 sularında geçirdi kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiştir..

Sevgili jail,
Duygularımı ifade etmekte zorlanıyorum, Allah senin günahlarını sevenlerinin hatrına affetsin.. Sen bu sunucuya mal olmuş birdaha gelmiyecek tarzda insanlardan birisin, fani dünyadan ve IRC hayatından göç ettin gittin ancak geride seni seven bir sürü insan ve bu insanların gözünde yaş bıraktın, sen aramızda olmasanda senin undernet için yaptıkların unutlmayacak ve yeni kuşaklar geldikçe bile undernet'te senin yaptıkların konuşulacaktır, buna eminim.. Seni seviyoruz, unutmayacağız, unutturmayacağız.

Huzur içinde yat, Mekanın cennet olsun, Sir.
Sw1ft

User avatar
L0up
Posts: 108
Location: TR

Post by L0up »

Undernet derin bir yas içinde son günlerde, eski #help yardýmcý yöneticisi ve bu sunucuya emek vermiþ en büyük gönüllülerden birini kaybettik, jail (Allah rahmet eðlesin) 23/06/07 tarihinde 11 sularýnda geçirdi kalp krizi sonucu hayatýný kaybetmiþtir..

:( Baþýmýz saðolsun arkadaþlar.


Mekanýn cennetin en yüksek mertebesi olsun sevgili jail
Nurlar içinde yatýrsýn Allahým Ýnþallah...

Allahuekber!
Si Tout Le Monde Est D'accord Avec Mes Pensés J'ai Peur Qu'elles Soient Fausses!!!Contact: info@users.easynews.com & help@users.easynews.com

Image

User avatar
L0up
Posts: 108
Location: TR

Post by L0up »

arkadaslar havalara lutfen dikkat edelim.gercekten cok sicak.bol bol su tuketin.kendinize iyi bakin.arada bir burada bilgi paylasiminda bulunun.surda kac kisi kaldik zaten :(
Si Tout Le Monde Est D'accord Avec Mes Pensés J'ai Peur Qu'elles Soient Fausses!!!Contact: info@users.easynews.com & help@users.easynews.com

Image

User avatar
einone
Posts: 23
Location: Turkey

Post by einone »

HakLisin Hawalar cok sicak.Mümkün Oldugunca öglen disari cikmamaya özen gösteriyorum.Kendinize Dikkat edin :wink:
eiNONe ( The Undernet Underworld )