*) ..:: Türkçe Forumlar ::.. (*

here you can make posts that do not belong in other forums
User avatar
bLuE^
Posts: 33
Location: Trabzon/Ankara/Turkey

Post by bLuE^ »

Silvester- wrote:Teþekkür ederim verdiðiniz bilgiler için. Fakat bunlarý bende biliyorum. Benim sormak istediðim *þuanda* hangi kanala yönlendirildiðiydi, Blue "Hiçbir kanala yönlendirilmiyor" dedi.

Sizcede, birlik olup bir kanal açmanýn zamaný gelmemiþ mi? Veya madem #turQuaz kanalý için Aragoorn böyle bir tutum içerisinde, #HelpTurk kanalýný daha ileriye taþýyabiliriz diye düþünüyorum.

Saygýlar


Selamlar ;

#TurQuaz ve #HelpTurk artýk klasikleþti, yani her zaman senin gibi düþünenler diyor " bu kanallarý adam edelim " diye. Olmasý için uðraþtýk,olmadý.

Biz #UnderNet.TR ekibi olarak Türk kullanýcýlar için #Destek kanalýný açýyoruz. ascetic arkadaþýmýz kanalýn menajerliðini üstlenirken , yöneticiliðini Kava ile Sw1ft yapacaklar.

Bu arada bu benim #UnderNet.TR ile girdiðim son projeydi, fakat bugünden itibaren tamamen IRC'i býrakýyorum. Bu sebeple #Destek kanalýnda bulunamýyacaðým,fakat eminim ki UnderNet.TR ekibi bensiz de eski performansýný devam ettirecektir.

Kanal ile ilgili kurallarý ve bilgileri kanal açýldýðý zaman yöneticilerden elde edebilirsiniz.

Kanal hepimize hayýrlý uðurlu olsun.
[url=http://imageshack.us][img]http://img527.imageshack.us/img527/6176/utrrd8.jpg[/img][/url]

User avatar
L0up
Posts: 108
Location: TR

Post by L0up »

bLuE^ wrote:
Silvester- wrote:Teþekkür ederim verdiðiniz bilgiler için. Fakat bunlarý bende biliyorum. Benim sormak istediðim *þuanda* hangi kanala yönlendirildiðiydi, Blue "Hiçbir kanala yönlendirilmiyor" dedi.

Sizcede, birlik olup bir kanal açmanýn zamaný gelmemiþ mi? Veya madem #turQuaz kanalý için Aragoorn böyle bir tutum içerisinde, #HelpTurk kanalýný daha ileriye taþýyabiliriz diye düþünüyorum.

Saygýlar

Selamlar ;

#TurQuaz ve #HelpTurk artýk klasikleþti, yani her zaman senin gibi düþünenler diyor " bu kanallarý adam edelim " diye. Olmasý için uðraþtýk,olmadý.

Biz #UnderNet.TR ekibi olarak Türk kullanýcýlar için #Destek kanalýný açýyoruz. ascetic arkadaþýmýz kanalýn menajerliðini üstlenirken , yöneticiliðini Kava ile Sw1ft yapacaklar.

Bu arada bu benim #UnderNet.TR ile girdiðim son projeydi, fakat bugünden itibaren tamamen IRC'i býrakýyorum. Bu sebeple #Destek kanalýnda bulunamýyacaðým,fakat eminim ki UnderNet.TR ekibi bensiz de eski performansýný devam ettirecektir.

Kanal ile ilgili kurallarý ve bilgileri kanal açýldýðý zaman yöneticilerden elde edebilirsiniz.

Kanal hepimize hayýrlý uðurlu olsun.
umarým kýsa zamanda gene aramýzda olur ve bizlerle mutluluk bulursun :)
Si Tout Le Monde Est D'accord Avec Mes Pensés J'ai Peur Qu'elles Soient Fausses!!!Contact: info@users.easynews.com & help@users.easynews.com

[img]http://www.undernet.org/design/logo4.jpg[/img]

User avatar
agreS
Posts: 89
Location: Istanbul

Post by agreS »

SevgiLi onurcum dedigine katiliyorum fakat sunu bilmelisinki gün gelicek #Undernet.tr #Destek de helpturk ve turquaz'in durumuna düsücek.. Bu isler böyle geldi böyle gidicek yani
[img]http://img527.imageshack.us/img527/945/agresec9.jpg[/img]

User avatar
L0up
Posts: 108
Location: TR

Post by L0up »

agreS wrote:SevgiLi onurcum dedigine katiliyorum fakat sunu bilmelisinki gün gelicek #Undernet.tr #Destek de helpturk ve turquaz'in durumuna düsücek.. Bu isler böyle geldi böyle gidicek yaniaynen öyle.aslýnda bir oyun oynuyoruz ve oyundan sonunda belkide sýkýlacaz
Si Tout Le Monde Est D'accord Avec Mes Pensés J'ai Peur Qu'elles Soient Fausses!!!Contact: info@users.easynews.com & help@users.easynews.com

[img]http://www.undernet.org/design/logo4.jpg[/img]

User avatar
einone
Posts: 23
Location: Turkey

Post by einone »

ArkadasLar bunLar bence boþ iþler.Neden Derseniz Hemen cevaPlýyým Undernet te Chanserv Nickserv Operserv vs.. oLmadýðý için KOmutlar az ve Bellidir.Bu nedenle de userlerin çoðuda bu komutlarý biliyorlar.Belki kanal açarken vs yardýmlarý olabilir .Bunlarda çok nadirdir.Ve günde 1-2 userden baska giren oLmaz.O da belkide...Yani sizinkisi de zaman geçirmek ten baskasi olmuyor.
eiNONe ( The Undernet Underworld )

User avatar
Sw1ft
Posts: 72
Location: Cyberspace

Post by Sw1ft »

einone wrote:ArkadasLar bunLar bence boþ iþler.Neden Derseniz Hemen cevaPlýyým Undernet te Chanserv Nickserv Operserv vs.. oLmadýðý için KOmutlar az ve Bellidir.Bu nedenle de userlerin çoðuda bu komutlarý biliyorlar.Belki kanal açarken vs yardýmlarý olabilir .Bunlarda çok nadirdir.Ve günde 1-2 userden baska giren oLmaz.O da belkide...Yani sizinkisi de zaman geçirmek ten baskasi olmuyor.


einone,
Undernet'te Chanserv/Memoserv yenire GNUWorld (X Modülü) sisteminin olmasý komutlarýn chanserv ve memoserv sistemli sunuculara göre daha az olduðunun bir göstergesi deðildir, ayrýca undernette X komutlarýnýn, yaný sýra, genel IRC olarak tabir ettiðimiz; mIRC komutlarý, usermodelar, kanalmodlarý, virüs yardýmý, kanal kayýt aþamalarý, kanal yöneticisi deðiþtirme prosedürleri, kanal purge prosedürleri, username þifre/gizli soru/e-mail deðiþklikleri gibi prosedürler var þimdi düþün bakalým sadece X komutlarý bile chanserv/memoserv kadariken CService sitesindeki prosedürler konusunda kim yardým edecek, GNUWorld deki prosedürler chanserv/memoserv de var mý acaba ?.. Ayrýca bunlar yalnýzca benim aklýma gelenler chanfix ve reop yardýmý chanserv/memoserv sunuclarda var mý ? :lol:

Saygýlar.
Sw1ft

User avatar
einone
Posts: 23
Location: Turkey

Post by einone »

Ben Milletin gelipte senin dediklerin için yardým alanlardan þuana kadar hiç görmedim.Gördüklerimin çoðu kanalým take edildi.Yok op kaybettim.Vs þikayetler.Ben fikrimi Söyledim sadece.EywAllah
eiNONe ( The Undernet Underworld )

User avatar
L0up
Posts: 108
Location: TR

Post by L0up »

CMaster Mods (X Modül)'lý Serverler Her Zaman Ýyi Serverlerdir :) Undernet Ýse , En Ýyi X Mods Server! :) Uh! :lol:
Si Tout Le Monde Est D'accord Avec Mes Pensés J'ai Peur Qu'elles Soient Fausses!!!Contact: info@users.easynews.com & help@users.easynews.com

[img]http://www.undernet.org/design/logo4.jpg[/img]

User avatar
L0up
Posts: 108
Location: TR

Post by L0up »

Bu Gün Bana Þans Dileyin... Çok Çok Önemli Bir Toplantým Var Proje Doðrultusunda Saat 10:00'da:) Ekranlarýmýzdaki Ve Sistemdeki Problemleri Halledebilirsem Süper Þeyler Olacak:) Þans Dileyin Kardeþinize,Abinize,Arkadaþýnýza Yada Ne Olarak Görmek Ýstiyorsanýz(Saygý Çerçevesi Ýçinde :lol: )
Si Tout Le Monde Est D'accord Avec Mes Pensés J'ai Peur Qu'elles Soient Fausses!!!Contact: info@users.easynews.com & help@users.easynews.com

[img]http://www.undernet.org/design/logo4.jpg[/img]

User avatar
L0up
Posts: 108
Location: TR

Post by L0up »

oLeYyYy :) Oldu Oldu. Sanýrsam Oldu Bi Þeyler :D
Si Tout Le Monde Est D'accord Avec Mes Pensés J'ai Peur Qu'elles Soient Fausses!!!Contact: info@users.easynews.com & help@users.easynews.com

[img]http://www.undernet.org/design/logo4.jpg[/img]

User avatar
L0up
Posts: 108
Location: TR

Post by L0up »

Dikkat Yazýlý Var!

Aþaðýda okuyacaðýnýz bütün sözler; Öðrencilerin sýnavlara veya anketlere verdiði ilginç yanýtlardan seçmelerdir..
Ahmet Gülüm'ün derlediði "Dikkat Yazýlý Var" adlý kitabýndan alýnmýþtýr.
Kelime,harf,cümle düþüklüðü gibi, yazým hatalarý aynen korunmuþtur...

Yazýlý sýnav sorularýna, Öðrencilerin verdiði ilginç yanýtlardan seçmeler:

Kasabayý kim yönetir?
Þerif ve adamlarý...
Kamil-Ýlkokul-5

Kasabayý ihtiyarlar heyeti ve köy bekçisi yönetir.
Yavuz-Ortaokul-2

Destan nedir?
Destan uluslarýn kahramanlýk, cinsel ve birazda ahlaksal servenleridir.
Bora-Lise-1

Dört halife devrinde "Hakem Olayýný" açýklayýnýz.
Hazreti peygamber efendimiz zamanýnda yapýlan maçta kavga çýkmýþ. Müþrikler müslümanlara saldýrmýþ, bu olaya hakkem de karýþmýþ. En son kararý da hakkem vermiþ. Onun için bu olaya hakkem olayý denilmiþtir. Maçlarda üç hakkem vardýr. Maçý kontrol eden hakkem, orta hakkem, yan hakkem.
Cemal-ortaokul-2

Madenlerle ilgili kuruluþlarýmýz nelerdir?
Ýki tanedir. Maden delik arama enstitüsü ve parekende Anonim Ortaklýðý (PAK)
Arzu-Ortaokul-2

Boðazlarýmýzýn derinliði ne kadardýr?
Ýstanbul boðazý az biraz derindir, çanakkale boðazý ise çok çok az biraz derindir ve aralarýnda dünya kadar fark olmasýdýr.
Seyit-Lise-2

Ova Nedir?
Dümdüz uçsuz bucaksýz þahane yerlere ova denir.
Hakan-Ortaokul-2

Çukur mukur gibi yamuklara ova denir.
Ali-Ortaokul-2

Boþ ve yamuk araziye denir.
Fatma-Ortaokul

Yaylaya benzeyen, þehirden uzak kimsesin gitmediði, yazýn ter atmak için yerler ovadýr.
Mahmut-Ortaokul-2

Bulgarlara karþý kim savaþtý?
Bulgarlara karþý Çakýrkeyif Ali paþa savaþtý...
Selin-Ortaokul-2

Hýzlý nüfus artýþýnýn zararlarý nelerdir?
Bence hýzlý nüfus artýþý çok kötü bir þey çünkü, hep çarpýk kentleþme, peçekondu, ekonomik sorunlar. Eðer biz 10 kardeþ olsaydýk kötü olurdu. Zaten babamýn iþi kötü gidiyor. Yakýnda 4 kardeþ olucaz üç iken. Ya ne buluyorlar çocukta, ha yapmýþsýn ha yapmamýþsýn. Daha çok var ama zaten yetmiyor.
Sevda-Ortaokul-1

Çevre kirliliði, gürültü, insanlarýn küfürleri, caðillik, iþsizlik, kötümserlik, çok çocuk, ekonomik durum, hilekarlýk, hak yemek, emek yemek. Yok bir þey yok. Bu ülke düzelmez.
Murat-Ortaokul-1

Ýzmir limaný ile Ýstanbul limaný arasýndaki farklar nelerdir?
Ýzmir limaný ürünlerin iç ülkelere, istanbul limaný ise dýþ ülkelere limanlandýðý yerdir. Ege limaný pencere, marmara limaný kapý gibidir. Üstelik pencerenin kapýdan daha güzel olmasýdýr.
Saygýn-Ortaokul-2

Alüvyon nedir?
Topraklar dere kenarýnda toplanýp toplanýp giderler.En sonunda topraklar toplanýp toplanýp gitmezler. Gitmezlerse Alevinyon denir.
Ali-Lise-2

Kýyamet günü ne demektir?
Kýyamet günü yani gerdek gecesidir. O gün herþey çok kötü olur. Bütün gece kýyamet kopuverir.
Serpil-Ýlkokul-5

Kýyamet günü herþeyin kýymetli olduðu bir gündür.
Kemal-Ýlkokul-5

Mübarek geceler hangileridir, yazýnýz?
1. Kýna Gecesi
2. Gerdek Gecesi
3. Dolunay Gecesi
Hatice-Ýlkokul-5

Karadeniz bölgesinde yerleþme ve göçü anlatýnýz.
Karadeniz bölgesinde yerleþim az ve insanlar seyrektir. Geçim sýkýntýsý yüzünden insanlar yeryüzünden göç etmek zorunda kalmýþtýr. Ýnsanlar önce daðlara, sonra ovalara en sonrada yeryüzünden göç etmek zorunda kalmýþlardýr..
Fatma-Lise-2

Bir yerin turistik alan sayýlmasý için, gereken þartlar nelerdir? Turistlerin Turist olmasý, yerlerin temiz olmasý ve Turistlerin yatýp kalkmasý gerekir.
Selda-Ortaokul-2

Zigot nedir?
Çok ayýpçý bir þeye denir...
Esma-Lise-1

Okyanus nedir?
Derinliði dokuz, on mil kadar olan, uçsuz bucaksýz sulara denir.
Yavuz-Ortaokul-1

Marmara Bölgesi'nin iklimi nasýldýr?
Marmara bölgesinde miki iklim tipi görülür. Yumuþakýmsý bir iklim olduðundan tabiata dayanýr.
Ferda-Lise-2

Marmara Bölgesi'nin coðrafi konumunu anlatýnýz.
Bölgede daha iyi yeryüzü þekilleri bulunur. Bölge Hötrd ve benegramdan meydana gelmiþtir, bütün sinema artistleride burada bulunur.
Adem-Lise-2

Fabl nedir?
Ýnsanlarýn hayvan gibi konuþup, hayvanlarý taklit etmesine fabýl denir.
Sema-Ortaokul-2

Yönümüzü nasýl buluruz?
Yolda gidiyorum, bir adama rastladým aha bu yoldan gideceksin dedi giderim. Sora sora Baðdatý bile buluruzki.
Recep-Ortaokul-2

Ermeni (Doðu) sorununu açýklayýnýz.
Osmanlý Devleti altýnda yaþayýp ekmek yiyen Ermeniler kendi kendilerini kýþkýrtmalarý sonucu doðu anadoluda huysuzluklara baþladýlar. Mustafa Atatürk paþa düþmanla baþedebilmek için Kamil Karabekiri Ermeni üzerine doðrulttu, Ermeni yenilip barýþ istedi. Böylelikle en iyi sonuç osmaninin oldu.
Pýnar-Ortaokul-3
Peygamberimize "Kitap" nasýl inmiþ?
Peygamberimizin babasý Abdultalip kitapçýdan almýþ, Peygambere vermiþtir.
Haydar-Ýlkokul-5

Peygamber parmak kaldýrmýþ Ben peygamber olmak istiyorum demiþ. Allah'da ona Al sana kitap demiþ.
Mert-Ýlkokul-5

Peygamberimiz tek baþýna yürürken önüne düþüvermiþ.
Ali-Ýlkokul-5

Kitap postayla gelmiþ. Peygamber efendimiz alýp onu bir güzel okuyuvermiþ.
Selim-Ýlkokul-5

Ölçek çeþitleri nelerdir?
Boy ölçeyi, kilo ölçeyi ve kesir ölçeyi.
Ayþe-Ortaokul-2

Türkiye 'nin özel konumunu açýklayýnýz.
Türkiye çok özel bir konuma sahiptir. Özel bir konuma sahiptirden dolayý özel konum baþka kimseyi ilgilendirmez. Ama etrafýmýzdaki devletler özel konumumuza karýþýp dururlar. Halbuki hiç karýþmamalýlar.
Selim-Ortaokul-2

Kardeniz Bölgesi'nde tarýmý anlatýnýz.
Karadeniz bölgesinde toprak çok verimlidir. Burada en çok hamsi yetiþtirilir. Hamsi önce ovalarda sonra yamaçlarda en sonunda daðlarda yetiþtirilmiþtir. Bu bölgemizde kýþlar çok yaðýþlý olduðundan hamsiler serada yetiþtirilir.
Hatice-Lise-2

Fotosentez nedir?
Ayýn dünyaya yaklaþýp uzaklaþmasýna fotosentez denir.
Davut-Lise-1

Bitkilerinderin derin nefes alýp vermesine fotosentez denir.
Hülya-Lise-1

Fotoðraflayýp sentezlemek olayýna fotosentez denir.
Orçun-Lise-1


****DÝKKAT!!!!!
Not:Arkadaþlar Bazý Ýslami Sorular Sorulmuþ Ama Kardeþlerimiz Biraz Garip Cevaplar Vermiþ.Lütfen...Bunlar Onlarýn Ayýbý Deðildir(L0up)
-Her Ne Olursa Olsun Ben Okurken Çok Güldüm Ve Eðlendim.Ayný Zevki Sizinde Yaþayacaðýnýzý Umduðum Ýçin Sizlerle Paylaþmak Ýstedim.

Saygýlarýmla;
L0up
Si Tout Le Monde Est D'accord Avec Mes Pensés J'ai Peur Qu'elles Soient Fausses!!!Contact: info@users.easynews.com & help@users.easynews.com

[img]http://www.undernet.org/design/logo4.jpg[/img]

User avatar
agreS
Posts: 89
Location: Istanbul

Post by agreS »

MuHAHAHAHAHhahhah Koptum amk =)
[img]http://img527.imageshack.us/img527/945/agresec9.jpg[/img]

User avatar
Sw1ft
Posts: 72
Location: Cyberspace

Post by Sw1ft »

Selamlar,

Teþekkürler L0up komik bir çalýþmayý bizlerle paylaþmýþsýn ancak bazý cevaplarýn orijinal olduðuna dair þüphelerim yok deðil :lol:

Saygýlar.
Sw1ft

User avatar
bLuE^
Posts: 33
Location: Trabzon/Ankara/Turkey

Post by bLuE^ »

agreS wrote:SevgiLi onurcum dedigine katiliyorum fakat sunu bilmelisinki gün gelicek #Undernet.tr #Destek de helpturk ve turquaz'in durumuna düsücek.. Bu isler böyle geldi böyle gidicek yani


Selamlar ;

Tek söz söylemek istiyorum sana Oðuz.

Ýþleyen demir pas tutmaz.

Atalarýmýz çok doðru laflar etmiþ bence...
[url=http://imageshack.us][img]http://img527.imageshack.us/img527/6176/utrrd8.jpg[/img][/url]

User avatar
L0up
Posts: 108
Location: TR

Post by L0up »

agreS wrote:MuHAHAHAHAHhahhah Koptum amk =)


kopartabildiysek ne mutlu :P :lol:
Si Tout Le Monde Est D'accord Avec Mes Pensés J'ai Peur Qu'elles Soient Fausses!!!Contact: info@users.easynews.com & help@users.easynews.com

[img]http://www.undernet.org/design/logo4.jpg[/img]