Search found 2 matches

by zz
Mon Mar 03, 2003 8:18 pm
Forum: General posts
Topic: *) ..:: Türkçe Forumlar ::.. (*
Replies: 1930
Views: 1214073

Hala kimsenin gözü açýlmadý ya da açýlmak istemiyor. Görmüyolar bazý gerçekleri, küçümsüyorlar olup bitenleri. Halbuki bu olaylar karþýsýndaki tutumumuz tamamen Türkiye Cumhuriyetinin geleceðini belirliyecektir... Koyun sürüsünden uzaklaþýn ve sonunda çýkýn o kaybolduðun...
by zz
Fri Apr 12, 2002 2:08 pm
Forum: General posts
Topic: *) ..:: Türkçe Forumlar ::.. (*
Replies: 1930
Views: 1214073

Selam, Ben Cavalry'in en son bahsettiði konu hakkýnda bir þeyler yazmak istedim. Bana göre Türklerin Romanyalýlardan, amerikanlar veya diðer ülkelerden farký yoktur. Hepsinin içinde bazý sorunlu insanlar vardýr. Bu tür bir düþünceye sahip olanlar olaya ön yargýlý bakýyorlar. Ben ...