Search found 8 matches

by SertoO
Tue Aug 07, 2007 12:23 pm
Forum: General posts
Topic: *) ..:: Türkçe Forumlar ::.. (*
Replies: 1930
Views: 1176596

Cen dere cendere cendere cendere cendere cendere cendere cendere ( Sw1ft kaptýn mý melodiyi?:) ) Forum silahþörü + mafyasý agresi kim kýzdýrdý? Lütfen arkadaþlar sakin. Tek mermide 90 adam vuran bir kiþiliði böyle sinirlendirmeyin :| Bu arada Bobs usernamesten ayrýlmýþ, e dolayýsý...
by SertoO
Thu Jul 05, 2007 1:45 am
Forum: General posts
Topic: *) ..:: Türkçe Forumlar ::.. (*
Replies: 1930
Views: 1176596

Kimler tatile gitti?
by SertoO
Sun Jun 24, 2007 8:50 pm
Forum: In Loving Memory
Topic: In memory of Jail. A long serving member of the Undernet
Replies: 98
Views: 162829

I want to write something here but i cant! still i dont believe it or i dont want to believe.

Rest in peace!

I'll pray for you Sir!

We wont forget you Sir Jail

~ Raplekan
by SertoO
Wed Jun 20, 2007 11:50 pm
Forum: General posts
Topic: *) ..:: Türkçe Forumlar ::.. (*
Replies: 1930
Views: 1176596

Tamam Sw1ft koptuk hep, hep roflmaktayýz :P
by SertoO
Wed Jun 20, 2007 2:45 pm
Forum: General posts
Topic: *) ..:: Türkçe Forumlar ::.. (*
Replies: 1930
Views: 1176596

Image
by SertoO
Sat Jun 16, 2007 9:10 pm
Forum: General posts
Topic: *) ..:: Türkçe Forumlar ::.. (*
Replies: 1930
Views: 1176596

1) OzzY , ben ihanet eden þahýsý insan yerine koymam, o ban sebebinde de gayet açýk ifade ettim. 2) Revival , burasý IRC , primlik bir olay yok,prim yapmak istesem bu þekilde yapmam. 3) Koskocaman serverda ben tek bir kiþiye bu baný atacaktým, attým da. Üzgünüm ihaneti kaldýramýyorum...
by SertoO
Sat Jun 16, 2007 2:50 pm
Forum: General posts
Topic: *) ..:: Türkçe Forumlar ::.. (*
Replies: 1930
Views: 1176596

Selamlar ; Daha önce UnderNet.TR kadrosunda bulunan RevivaL, ekibe ihanet ettiði için, ekipteki bilgileri dýþarý sýzdýrdýðý için, kiþisel çýkarlarý için ekibi kullandýðýndan dolayý UnderNet.TR Ekibinden uzaklaþtýrýlmýþtýr. Destek bir UnderNet.TR Projesidir. Daha önce bu p...
by SertoO
Wed Jun 13, 2007 2:49 pm
Forum: General posts
Topic: *) ..:: Türkçe Forumlar ::.. (*
Replies: 1930
Views: 1176596

Türkçe Yardým Kanalý #Destek hýzla büyümeye devam ediyor , UnderNet resmi genel yardým kanalý #Help'in websitesine de eklenen #Destek kanalý , hedeflerinde hýzla ilerlemeye devam ediyor.

Saygýlarýmla

Sertaç aka Raplekan