Search found 2 matches

by TurQuaZ
Sun May 01, 2005 1:02 am
Forum: General posts
Topic: *) ..:: Türkçe Forumlar ::.. (*
Replies: 1930
Views: 1236317

Re: Gemi kalkýyor..

Neyi paylaþamýyorsunuz? Eleþtiren arkadaþlarýn içindeki duygu ve düþünceleri gerçekten iyi niyet mi? Keza.. eleþtirilere yanýt verenlerde iyi niyetli mi? Mesela þimdi bi konuda yardým almak istesem.. Helpturk kanalýna girerim. Turquaz kanalýna girmem.. Anlatabildiysem derdimi, ne mu...
by TurQuaZ
Fri Mar 04, 2005 10:58 am
Forum: General posts
Topic: *) ..:: Türkçe Forumlar ::.. (*
Replies: 1930
Views: 1236317

Bütün kullanýcýlarýmýza `Tek Türkce Yardým Kanalýmýz Olan -#TurQuaZ-` da seve seve yardýmcý olmak isteriz.